Giàn giáo RINGLOCK

Giàn giáo bao che Japan (bước chéo 1,8m)

Giàn giáo H Việt Nam 

Đèn pha led công trình

Ty ren tán chuồn